Vrouwen volgen in het mbo hogere opleidingen dan mannen

Vrouwen volgen in het middelbaar beroepsonderwijs vaker een opleiding op een hoger niveau dan mannen. Vooral opleidingen voor sociaalpedagogisch werk zijn bij hen in trek.

Deelnemers mbo naar niveau, 2007/’08*
Deelnemers mbo naar niveau, 2007/’08*

Een opleiding op minimaal niveau 3

In het schooljaar 2007/’08 namen 513 duizend mannen en vrouwen deel aan het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Van de mannen en vrouwen volgden respectievelijk 63 en 77 procent een opleiding op minimaal niveau 3, dat wil zeggen een vak-, een middenkader- of specialistenopleiding.

Autochtone mbo’ers volgden op hun beurt vaker een opleiding van een hoger niveau dan allochtonen. Dit geldt zowel voor mannen als vrouwen.

Sociaalpedagogisch werk bij vrouwen het populairst

In 2007/’08 waren bij de vrouwelijke mbo’ers opleidingen voor sociaalpedagogisch werk veruit het populairst. Op grote afstand volgden opleidingen voor werk in de detailhandel. Verder waren bij vrouwelijke mbo’ers opleidingen voor gezondheidszorg en welzijn in trek.

Bij de tien populairste opleidingsrichtingen hebben allochtone vrouwen een sterke voorkeur voor opleidingen voor secretarieel werk en informatiedienstverlening. Bij deze opleidingsrichting zijn ze zelfs in de meerderheid. Hun aandeel in opleidingen voor de verpleging is beperkt (14 procent).

Tien populairste opleidingsrichtingen onder vrouwelijke deelnemers in het mbo, 2007/’08*

Tien populairste opleidingsrichtingen onder vrouwen in het mbo, 2007/’08*

Mannen kiezen voor opleidingen in de bouw

Mannen kozen in 2007/’08 vooral een opleiding voor werk in de bouw, en veelal op een laag niveau, ofwel een assistent- of basisberoepsopleiding. Daarnaast volgden zij relatief vaak een opleiding voor de ICT-sector en de detailhandel.

Net als de vrouwen hebben ook allochtone mannen bij de tien populairste opleidingsrichtingen een grote voorkeur voor administratieve opleidingen. Bij de opleidingen voor boekhouding en bedrijfsadministratie was bijna de helft van de deelnemers allochtoon.

Omgekeerd hebben allochtone mannen nauwelijks belangstelling voor mbo-opleidingen op het gebied van landbouw en natuurlijke omgeving. Daar maakten zij slechts 7 procent van alle mannelijke deelnemers uit.

Tien populairste opleidingsrichtingen onder mannelijke deelnemers in het mbo, 2007/’08*

Tien populairste opleidingsrichtingen onder mannen in het mbo, 2007/’08*

Theo van Miltenburg

Bronnen:
 
StatLine, Mbo; deelnemers naar herkomst/generatie
Mbo; deelnemers naar richting in detail
Jaarboek onderwijs in cijfers 2009