Consumptieve bestedingen nemen licht toe

Huishoudens hebben in december 0,5 procent meer besteed aan goederen en diensten dan in december 2007. De consumptiecijfers zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen en veranderingen in de samenstelling van koopdagen.

Aan goederen is in december 0,3 procent meer besteed. Vooral aan brillen is veel meer uitgegeven. Dit hangt samen met een verandering in de fiscale regelgeving. Aan speelgoed en motorbrandstoffen is opmerkelijk meer besteed dan een jaar eerder. Ook is er meer gestookt in december. Het aantal verkochte personenauto’s daalde daarentegen met meer dan 10 procent.

De bestedingen aan diensten waren 0,7 procent hoger dan in december 2007. Bij de horeca en luchtvaartdiensten werd echter minder uitgegeven.

In heel 2008 steeg de consumptie gemiddeld 1,5 procent, tegen 2 procent in 2007. Er werd 0,8 procent meer besteed aan goederen en 2 procent meer aan diensten.

Binnenlandse consumptie door huishoudens (volume)

Binnenlandse consumptie door huishoudens (volume)

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.