Nederland binnen EU topper onlinewinkelen

In 2008 winkelden 7,5 miljoen Nederlanders van 16–74 jaar via internet. Ons land behoort daarmee samen met het Verenigd Koninkrijk en Denemarken tot de top van de EU. Het aandeel Nederlanders dat elektronisch winkelt is in de afgelopen vijf jaar toegenomen van 36 naar 56 procent. De meeste onlineaankopen betreffen vakanties en boeken.

Onlinewinkelen (internetgebruikers van 16-74 jaar) in de EU, 2008 1)

Onlinewinkelen (internetgebruikers van 16-74 jaar) in de EU, 2008 1)

Forse toename in het Verenigd Koninkrijk en Nederland

In Nederland is in de periode 2004-2008 het elektronisch winkelen of e-shoppen met 20 procentpunt toegenomen. Dat is de grootste toename, samen met het Verenigd Koninkrijk, in de EU. Daardoor behoren Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken tot de EU-landen waar het onlinewinkelen het meest is ingeburgerd.

In de twee nieuwe EU-lidstaten, Roemenië en Bulgarije, en in Estland is de groei het laagst. Na een sterke opkomst van het e-shoppen tussen 2004 en 2006 neemt bij vrijwel alle landen in de EU vanaf 2007 het e-shoppen nog maar in geringe mate toe.

Toename onlinewinkelen in de EU, 2004-2008 1)

Toename onlinewinkelen in de EU, 2004-2008 1)

Grootste deel Nederlandse e-shoppers koopt regelmatig

Binnen de groep Nederlanders die elektronisch winkelt, zijn de frequente e-shoppers in de meerderheid. Hun aantal is ruim twee keer zo groot als dat van de minder frequente kopers via het internet. Vooral hoogopgeleide mannen in de leeftijd van 25-44 jaar kopen regelmatig via het internet. Dit in tegenstelling tot laagopgeleide vrouwen van 65-74 jaar.

Reizen, vakanties, boeken, kleding en kaartjes

De meeste onlineaankopen betreffen reizen, vakanties, literatuur, kleding en kaartjes voor evenementen. Er zijn niet veel verschillen in het onlinekoopgedrag tussen mannen en vrouwen. Wel kopen vrouwen meer kleding en sportartikelen dan mannen en hebben mannen een voorkeur voor elektronica en software. Gokken blijft voor beiden het minst populair.

Onlineaankopen naar soort, 2008

Onlineaankopen naar soort, 2008

Verreweg de meeste Nederlanders e-shoppen in Nederland

Meer dan 93 procent van dee e-shoppers doet zijn aankopen bij personen of bedrijven binnen Nederland. Ongeveer 17 procent koopt online ook in andere Europese landen en bijna 10 procent bestelt ook buiten Europa goederen of diensten.

Ger Sleijpen

Bronnen: StatLine, ICT-gebruik van personen naar persoonskenmerken
                De digitale economie 2008