Koopwoningen

De cijfers in dit artikel zijn de uitkomst van de koppeling tussen de woningen uit het woningregister met de woningen uit de WOZ-registratie (Wet Onroerende Zaken). Vervolgens is op basis van de WOZ-registratie bepaald of de eigenaar van de woning ook de bewoner was.

Voor de woningen waarbij de eigenaar niet de bewoner was, is op basis van gegevens uit de GBA (Gemeentelijke Basisadministratie) gekeken of de woningen door iemand anders bewoond werd. Als dat het geval was, zijn deze woningen aangeduid als huurwoningen.

Een klein deel van de woningen is niet nader te specificeren. Het gaat dan om woningen die:
a) als tweede woning fungeren, of
b) leegstaan, of
c) bewoond worden door personen die niet ingeschreven staan bij de GBA, zoals personen met een verblijfsduur van korter dan 4 maanden, NAVO-militairen, diplomaten en asielzoekers.

Minder dan 1 procent van de woningen kan helemaal niet aan de WOZ-registratie worden gekoppeld.