Meer koop- dan huurwoningen

Op 1 januari 2007 waren er 7 miljoen woningen in Nederland. Hiervan werd 53 procent bewoond door de eigenaar en 42 procent door een huurder. Een klein deel van de woningen is niet nader te specificeren. In de meeste gemeenten in Nederland staan meer koopwoningen  dan huurwoningen. Zo lag het aandeel koopwoningen in bijna driekwart van de 443 gemeenten boven de 60 procent. Het hoogste aandeel koopwoningen, meer dan 80 procent, komt voor in de Gelderse gemeente Rozendaal en de Limburgse gemeente Meerlo-Wanssum.

In 26 gemeenten komen juist meer huurwoningen voor. Amsterdam heeft met 70 procent huurwoningen het hoogste aandeel, gevolgd door Rotterdam met 61 procent.

Aandeel koopwoningen, 1 januari 2007

Aandeel koopwoningen, 1 januari 2007

Bron:

Woningvoorraad naar eigendomsvorm, 2007