Bouwvergunning

Vergunning, ingevolge de woningwet nodig voor het bouwen of verbouwen van een gebouw.