Meer nieuwbouw, minder bouwvergunningen

In de eerste negen maanden van 2008 zijn bijna 45 duizend nieuwe woningen opgeleverd. Dat is 7 procent meer dan in dezelfde periode van 2007. Het aantal woningen waarvoor een bouwvergunning is verleend, daalde echter met 3 procent.

Woningbouw eerste negen maanden

Woningbouw eerste negen maanden

Meer gereedgekomen woningen in Gelderland

In bijna alle provincies nam het aantal opgeleverde woningen toe. De toename was het grootst in Gelderland. In Limburg, Overijssel en Drenthe daalde het aantal opgeleverde woningen.

Gereedgekomen woningen, 2008 I-III t.o.v. 2007 I-III

Gereedgekomen woningen, 2008 I-III t.o.v. 2007 I-III

Daling bouwvergunningen

In de eerste negen maanden van 2008 is voor 58 duizend woningen een bouwvergunning afgegeven. Dat is een afname van ruim 1,8 duizend ten opzichte van dezelfde periode in 2007. In Noord-Holland was de afname het grootst. Zuid-Holland en Utrecht hebben de grootste toename.

Het aantal verleende bouwvergunningen geeft een indicatie van de te verwachten woningbouw. Tussen verlening van een bouwvergunning en oplevering van de woning ligt gemiddeld 22 maanden.

Voorraad nog op te leveren woningen stijgt

Eind september 2008 was de voorraad nog op te leveren woningen  bijna 189 duizend. Dat is ruim 1 procent meer dan een jaar eerder. In Zuid-Holland is deze voorraad het grootst (42 duizend) en in Zeeland het kleinst (3,7 duizend).

Linda Slikkerveer

Bron: StatLine