Gemiddelde verwachte verblijfsduur

De gemiddelde verwachte verblijfsduur in het onderwijs van een 16-jarige is een gemiddelde over alle 16-jarigen in de bevolking, inclusief degenen die niet meer aan het onderwijs deelnemen. Dit wordt geschat door voor een bepaald schooljaar de deelnamepercentages aan het onderwijs per leeftijdsjaar te sommeren (over alle leeftijdsjaren heen). Dus als in dat schooljaar alle mensen van een bepaalde leeftijd deelnemen aan het onderwijs telt dat voor een heel deelname-jaar. Als slechts een kwart van de mensen van een bepaalde leeftijd deelnemen telt dat voor een kwart deelname-jaar, enzovoorts. Deze rekentechniek is niet gebaseerd op longitudinale waarneming van een echt geboortecohort, maar is een schatting op basis van een dwarsdoorsnede van de bevolking in één specifiek schooljaar.