Beschikbaar inkomen

Het beschikbaar inkomen van huishoudens bestaat uit de inkomsten uit onder meer loon, winst, sociale uitkeringen, pensioen, rente en dividend, minus belastingen en premies. De ontwikkeling van het beschikbaar inkomen is gecorrigeerd voor inflatie.