Inkomens reageren traag op verslechterde conjunctuur

De verslechtering van de conjunctuur hoeft op korte termijn nog geen gevolgen te hebben voor de inkomens van huishoudens. De werkgelegenheid groeit nog altijd en ook zijn er voor 2008 hogere cao-loonstijgingen afgesproken dan voor 2007. Bovendien is de inflatie de afgelopen maanden sterk afgenomen. Dit is een meevaller voor het beschikbare inkomen.

Het duurt meestal een tijdje voordat een economische verslechtering gevolgen heeft voor de inkomens van huishoudens. In een periode van laagconjunctuur krimpt na enige tijd de werkgelegenheid en nemen de loonstijgingen af. Vaak houden deze ontwikkelingen ook nog even aan na economisch herstel. Hierdoor vindt de grootste inkomensdaling vaak plaats als het economisch dieptepunt al is gepasseerd. In de vorige perioden van laagconjunctuur, begin jaren tachtig, begin jaren negentig en in het begin van de huidige eeuw kromp ook het beschikbaar inkomen.

Bbp en reëel beschikbaar inkomen

Bbp en reëel beschikbaar inkomen

Bron: Economische groei