Winkels met een algemeen assortiment

Het gaat hier om detailhandel waarbij:

  • Een grote diversiteit aan producten (minimaal 5 verschillende productgroepen) wordt verkocht binnen categorieën zoals voedings- en genotsmiddelen, farmaceutische en medische artikelen, parfums en cosmetica, kleding, schoeisel, meubels, witgoed, bruingoed, telecommunicatieapparatuur, geluidsdragers, bouwmaterialen, boeken, kantoorartikelen en tijdschriften.
  • Elke productgroep een omzetaandeel van meer dan 5 procent heeft.
  • Geen enkele productgroep een omzetaandeel van 50 procent of meer heeft.
  • Het omzetaandeel van alle productgroepen binnen de voedings- en genotmiddelen maximaal 50 procent is;
  • Er minder dan 50 personen werkzaam zijn.