Schuldhulpverlening

Dit betreft alle hulp zonder tussenkomst van de rechter. De leden van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet, maatschappelijk werkenden, advocaten of andere aanbieders van schuldhulpverlening, spelen hierbij een bemiddelende en ondersteunende rol.

Vaak is er sprake van een minnelijke schikking, waarbij de schuldenaar drie jaar lang een deel van zijn inkomsten beschikbaar stelt voor uitdeling aan schuldeisers waarna die een eventuele restschuld kwijtschelden. Ook kan een traject worden aangeboden om de oorzaken van de schulden op te heffen en daarmee te voorkomen dat de schuldenaar verder in de problemen komt.