Steeds minder schuldsaneringen

In de eerste drie kwartalen van 2008 zijn bijna 40 procent minder schuldsaneringen door de rechter uitgesproken dan in dezelfde periode een jaar eerder. De sterkste afname vond plaats onder jongeren.

Uitgesproken schuldsaneringen per kwartaal

Uitgesproken schuldsaneringen per kwartaal

Forse daling sinds wetswijziging

In de eerste drie kwartalen van 2008 zijn 7,1 duizend schuldsaneringen uitgesproken. Dit is 37 procent minder dan in dezelfde periode van 2007. Het aantal schuldsaneringen daalt al sinds het eerste kwartaal van 2008 fors ten opzichte van het voorgaande jaar. De daling zette sindsdien versterkt door. De wijziging van de Wet Schuldsaneringen Natuurlijke Personen (WSNP) , waarbij onder andere de criteria voor toelating tot de schuldsanering zijn verscherpt, is een van de verklaringen voor de daling.

Halvering in provincies Utrecht en Groningen

Het aantal schuldsaneringen is in de eerste negen maanden van 2008 in vrijwel alle provincies afgenomen ten opzichte van een jaar eerder. De sterkste dalingen vonden plaats in Utrecht (52 procent) en Groningen (50 procent).

Alleen in Limburg, Friesland en Flevoland was sprake van een toename met enkele procenten. Dit kan samenhangen met het beleid van of achterstanden bij de rechtbanken in die provincies. Daarnaast is het mogelijk dat de instanties voor schuldhulpverlening hier vaker aanvragen doen voor een toelating tot de wettelijke schuldsanering dan elders.

Relatief zeer veel schuldsaneringen in Flevoland

In Flevoland is het aantal uitgesproken schuldsaneringen ook relatief zeer hoog. Per 100 duizend inwoners zijn in de eerste negen maanden van 2008 in Flevoland bijna 150 personen in de wettelijke regeling gekomen. Dit is bijna 3,5 keer zo hoog als het landelijke cijfer (43 per 100 duizend inwoners) en ook veel hoger dan in alle andere provincies.

Uitgesproken schuldsaneringen per 100 duizend inwoners naar provincie, 2008-kwartaal I-III

Uitgesproken schuldsaneringen per 100 duizend inwoners naar provincie, 2008-kwartaal I-III

Daling het sterkst bij jongeren

Het aantal schuldsaneringen is het sterkst gedaald onder jongeren (18–24 jaar). In de periode januari–september 2008 zijn 265 jongeren in de wettelijke schuldsanering terecht gekomen. Dat is bijna de helft minder dan in dezelfde periode van 2007. De daling in het aantal schuldsaneringen is bij jongeren al in 2005 ingezet, veel eerder dan bij de andere leeftijdsgroepen.

Definitieve schuldsaneringen naar leeftijdsklasse, kwartaal I-III

Definitieve schuldsaneringen naar leeftijdsklasse, kwartaal I-III

Wim Vissers en Vinodh Lalta

Bron:
• Monitor WSNP

• StatLine, Uitgesproken schuldsaneringen per provincie

• StatLine, Uitgesproken schuldsaneringen naar leeftijd