Levensverwachting

Het aantal jaren dat iemand van deze leeftijd naar verwachting nog te leven heeft onder de voorwaarde dat de leeftijdspecifieke sterftekansen die gelden in het peiljaar gelijk blijven.