Hoogopgeleiden leven langer en gezonder

Hoogopgeleide mensen leven 6 tot 7 jaar langer dan laagopgeleide mensen. Het verschil in het aantal levensjaren waarin mensen de gezondheid als goed ervaren, bedraagt zelfs 16 tot 19 jaar.

Hoogopgeleide vrouwen leven het langst

De levensverwachting bij geboorte van hoogopgeleide mannen is 79 jaar. Voor laagopgeleide mannen is dat 72 jaar. De verwachte levensduur voor vrouwen is hoger: 84 jaar voor hoogopgeleiden en 78 jaar voor laagopgeleiden.

Levensverwachting bij geboorte, 1997/2005

Levensverwachting bij geboorte, 1997/2005

Gezonde levensverwachting korter bij laagopgeleiden

Laagopgeleiden leven niet alleen korter, maar brengen ook minder jaren door in goede gezondheid. Zo is bij mannen met alleen de basisschool de levensverwachting in als goed ervaren gezondheid gemiddeld 50 jaar, terwijl mannen met hoger onderwijs 69 gezonde jaren hebben te verwachten. Ook de levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen en de levensverwachting zonder chronische ziektes is bij hoogopgeleiden hoger dan bij laagopgeleiden

Gezonde levensverwachting bij geboorte, 1997/2005

Gezonde levensverwachting bij geboorte, 1997/2005

Gezonde levensverwachting vrouwen en mannen gelijk

Hoewel vrouwen naar verwachting ouder worden dan mannen, is hun gezonde levensverwachting vergelijkbaar met die van mannen. Vrouwen brengen dus een groter deel van hun leven door in minder goede gezondheid.

Beperkingen komen snel voor laagopgeleide oudere

Op hogere leeftijd blijven er verschillen in gezonde levensverwachting tussen hoog- en laagopgeleiden bestaan. Laagopgeleide 65-jarigen hebben naar verwachting gemiddeld nog 9 jaar zonder lichamelijke beperkingen, tegen 14 jaren bij hoogopgeleiden. Ook bij de levensverwachting in als goed ervaren gezondheid en zonder chronische ziektes zijn de lager opgeleide ouderen slechter af dan de hbo’ers en academici.

Jan-Willem Bruggink, Mohammed Kardal, Bob Lodder

Bronnen: