Economische groei derde kwartaal 2008 vertraagt tot 1,8 procent

  • Bijna een halvering in vergelijking met eerste halfjaar 2008
  • Minder productiegroei in vrijwel het gehele bedrijfsleven
  • Vooral investeringen en consumentenbestedingen groeien langzamer
  • Kwartaal-op-kwartaal groeit de Nederlandse economie niet
  • Ruim 110 duizend banen er bij

De Nederlandse economie is in het derde kwartaal van 2008 met 1,8 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. De groei is behaald met een werkdag meer dan in het derde kwartaal van 2007. Dit blijkt uit de eerste raming van het CBS.
De economische groei is in het derde kwartaal van 2008 nauwelijks meer dan de helft van die in het eerste halfjaar van 2008 en daarmee de laagste sinds begin 2005. De bestedingen van consumenten maar vooral de investeringen namen minder snel toe. Ook de uitvoer van Nederlands product groeit veel langzamer. De groeivertraging deed zich in vrijwel het gehele bedrijfsleven voor.

Er waren ruim 110 duizend banen meer dan een jaar geleden. Dit is een stijging van 1,4 procent. Deze stijging is duidelijk minder dan in de afgelopen twee jaar.

Kwartaal-op-kwartaalgroei 0,0 procent

Ten opzichte van een kwartaal eerder groeide de Nederlandse economie in het derde kwartaal van 2008 niet. Rekening houdend met werkdag- en seizoenseffecten was het volume van het bruto binnenlands product (bbp) even groot als in het tweede kwartaal. Het is het tweede kwartaal op rij met een nulgroei. 

Uitvoer Nederlands product groeit langzamer

In het derde kwartaal van 2008 was het volume van de uitvoer van goederen en diensten 4,3 procent hoger dan in het derde kwartaal van 2007. Deze groei wijkt nauwelijks af van die in het tweede kwartaal. De wederuitvoer en de uitvoer van diensten groeiden echter sneller, terwijl de uitvoer van Nederlands product minder snel groeide. De invoer nam, met een groei van 4,6 procent, iets sneller toe dan de uitvoer.

Vaart uit de bestedingen van consumenten

Huishoudens hebben in het derde kwartaal 1,3 procent meer besteed. Deze toename is duidelijk minder dan in de eerste helft van 2008. De tragere groei deed zich vooral voor bij de bestedingen aan diensten. In de horeca werd zelfs minder besteed. De bestedingen aan duurzame goederen trokken echter iets aan. Het volume van de overheidsconsumptie was 1,2 procent hoger. De groei kwam vooral voor rekening van hogere reële uitgaven voor de zorg.

Sterke terugval investeringsgroei

De investeringen waren in het derde kwartaal van dit jaar 3,8 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2007. Deze toename is aanzienlijk minder dan in de eerste helft van 2008 toen de investeringsgroei nog 8,5 procent bedroeg. De groei van de investeringen in bedrijfsgebouwen, woningen, GWW-werken en computers liep sterk terug. 

Over vrijwel de gehele linie langzamere groei bedrijfsleven

Zowel de goederenproducenten als de commerciële dienstverleners laten in het derde kwartaal een veel lagere productiegroei zien dan in de voorgaande kwartalen. In de industrie is de groei vrijwel verdwenen. In de horeca was de productie voor het tweede kwartaal op rij flink lager. De aardgasproductie was nog wel hoger, mede doordat er minder gas werd ingevoerd. Ook de bouwproductie nam opnieuw flink toe. De enige bedrijfstakken met hogere productiegroei dan in de voorgaande twee kwartalen waren echter de landbouw en de zorg.

Ruim 110 duizend banen meer

In het derde kwartaal waren er 8 miljoen banen van werknemers. Dit zijn er 113 duizend meer dan een jaar geleden. Deze groei van 1,4 procent is wel een stuk minder dan in de afgelopen paar jaar. De kwartaal-op-kwartaalgroei is dan ook teruggevallen tot 0,1 procent.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.