Concentratie-index

De verhouding tussen het percentage Amerikanen in een gemeente en het percentage Amerikanen in de totale bevolking.

Een voorbeeld ter verduidelijking: ongeveer 0,2 procent van de inwoners van Nederland is Amerikaan. In de gemeente Amsterdam is 0,8 procent van de bevolking Amerikaan. De concentratie-index voor Amsterdam is dan 0,8/0,2 *100 = 400.