Ruim 31 duizend Amerikanen in Nederland

Op 1 januari 2008 woonden er ruim 31 duizend Amerikanen in ons land. Het aantal Nederlanders in de Verenigde Staten is een stuk groter. Volgens het US Bureau of the Census woonden er in 2001 ruim 100 duizend Nederlanders in de Verenigde Staten.

Meeste Amerikanen in Noord-Holland

De meeste Amerikanen in ons land wonen in het westen. Bijna 70 procent woont in Utrecht, Zuid-Holland of Noord-Holland. In Noord-Holland wonen twee keer zoveel Amerikanen als gemiddeld in Nederland. Wassenaar spant de kroon. Daar wonen bijna twintigmaal zoveel Amerikanen als gemiddeld.

Concentratie-index Amerikanen in Nederland, 1 januari 2008

Concentratie-index Amerikanen in Nederland, 1 januari 2008

Veel jonge Amerikanen

De Amerikanen die hier wonen zijn relatief jong. Ruim de helft is jonger dan 30 jaar. Voor de Nederlandse bevolking als geheel geldt dat voor 35 procent. Aan de andere kant is slechts 4 procent van de Amerikanen 65-plusser. Landelijk is dat bijna 15 procent.

Leeftijdsopbouw van Amerikanen in Nederland, 1 januari 2008

Concentratie-index Amerikanen in Nederland, 1 januari 2008

De meeste Amerikanen komen voor werk of in het kader van gezinsmigratie naar Nederland. De laatste jaren komen er echter steeds meer Amerikanen naar ons land om te studeren.

Immigratie van Amerikanen naar migratiemotief, 1995-2005

Immigratie van Amerikanen naar migratiemotief, 1995-2005

Vierhonderd jaar oude band

De banden tussen Nederland en de Verenigde Staten gaan bijna 400 jaar terug. Al in 1624 stichtten Nederlanders een nederzetting aan de oostkust van Amerika onder de naam Nieuw-Amsterdam. Het omliggende land kreeg de naam Nieuw-Nederland.

Na de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten in 1776 kwam de stroom emigranten goed op gang. Tussen 1820 en 1910 waagden ongeveer 220 duizend Nederlanders de oversteek. Het waren veelal landarbeiders die om economische redenen, of om geloofsredenen Nederland verlieten.

Tweede emigratiegolf in jaren vijftig

In de tweede helft van de 20ste eeuw was er een nieuwe emigratiegolf. De meeste Nederlanders vertrokken toen naar Australië en Canada, maar in de jaren vijftig vertrokken er ook ruim 50 duizend Nederlanders naar de Verenigde Staten. Ook nu nog is Amerika een aantrekkelijk bestemmingsland. Jaarlijks emigreren gemiddeld 3 duizend Nederlanders naar Amerika, bijna drie keer zoveel als naar Canada of Australië.

Buitenlandse migratie van Nederlanders met de Verenigde Staten, 1948-2007

Buitenlandse migratie van Nederlanders met de Verenigde Staten, 1948-2007

Han Nicolaas

Bron: StatLine, Amerikanen naar leeftijd