Rechtscolleges

De rechtscolleges omvatten de arrondissementsrechtbanken (inclusief sector kanton), gerechtshoven en de Hoge Raad.