Openbare orde en veiligheid

Het terrein van de openbare orde en veiligheid bestaat uit de volgende onderdelen: politie, brandweer, rampenbestrijding, rechtspleging en gevangeniswezen. De toelating en opvang van asielzoekers, de kinderbescherming en defensie zijn niet gerekend tot de openbare orde en veiligheid. Op het terrein van de openbare orde en veiligheid speelt de overheid een rol via wetgeving, uitvoering door eigen diensten en subsidiëring van op afstand geplaatste overheidsactiviteiten.