Berekeningen

De emissies zijn berekend volgens de voorschriften die in het kader van het Kyotoprotocol zijn opgesteld door het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Voor een nadere uitleg en een vergelijking met andere berekeningswijzen van CO2-emissies, zoals bijvoorbeeld gehanteerd in de Nationale Rekeningen van het CBS, wordt verwezen naar het Compendium voor de leefomgeving.