Arbeidsparticipatie jongeren

De arbeidsparticipatie van jongeren (15 tot 27 jaar) wordt beschreven aan de hand van drie groepen: de werkzame, de werkloze en de niet-actieve jongeren. De werkzame en werkloze jongeren vormen samen de beroepsbevolking. Dit zijn jongeren die:
• ten minste twaalf uur per week werken, of
• werk hebben aanvaard waardoor ze ten minste twaalf uur per week gaan werken, of
• verklaren ten minste twaalf uur per week te willen werken, daarvoor beschikbaar zijn en activiteiten ontplooien om werk voor ten minste twaalf uur per week te vinden.

Van de beroepsbevolking worden jongeren die ten minste twaalf uur per week werken tot de werkzame beroepsbevolking gerekend en jongeren die niet of minder dan twaalf uur per week werken tot de werkloze beroepsbevolking.

De niet-actieve jongeren behoren niet tot de beroepsbevolking. Zij werken helemaal niet of voor minder dan twaalf uur per week en zijn ook niet actief op zoek naar werk of op korte termijn beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Deze groep staat het verst van de arbeidsmarkt af omdat ze niet direct beschikbaar zijn en ook geen pogingen ondernemen om werk te vinden voor meer dan 12 uur per week.

De werkloze en de niet-actieve jongeren worden in dit artikel onder één noemer geplaatst en aangeduid met de term niet-werkende jongeren. Jongeren die regulier onderwijs volgen, blijven buiten beschouwing. Omdat ze nog op school zitten, zijn dit niet de jongeren waar extra aandacht via gerichte overheidsmaatregelen voor nodig is.