Arbeidsintensiteit

De arbeidsintensiteit is berekend door de omvang van de bedrijven (in hectares of in aantal dieren) te delen door het aantal voltijdbanen.