Energierekening valt 144 euro hoger uit

Op basis van de tarieven in juli 2008 betaalt een huishouden met een gemiddeld energieverbruik 1 869 euro per jaar aan gas en elektriciteit. Dat is 144 euro meer dan in juli 2007 en een stijging van ruim 8 procent. De tarieven voor aardgas en elektriciteit worden mede bepaald door de ontwikkeling van de olieprijs in de voorgaande maanden. De gestegen olieprijzen in de eerste helft van dit jaar leiden nu ook tot een hogere energierekening.

Van de stijging is 102 euro toe te schrijven aan hogere leveringskosten voor gas. Btw en energiebelasting dragen voor 40 euro bij aan de stijging van de energierekening. Ook de leveringskosten voor elektriciteit stegen. In januari 2008 werd de energiebelasting op gas en elektriciteit verhoogd en in juli 2008 is de energiebelasting op elektriciteit nogmaals verhoogd. De stijging van de energierekening is iets gedempt door een afname van de transportkosten voor aardgas. De transportkosten voor elektriciteit bleven vrijwel gelijk.

Bijdrage aan stijging energierekening, juli 2008

Bijdrage aan stijging energierekening, juli 2008

Bron: StatLine, Consumentenprijsindex (2006=100)