Energierekening 2008

De energiekosten zijn berekend op basis van het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik van een huishouden in 2006 (Bron: branchevereniging EnergieNed).
Het gemiddelde elektriciteitsverbruik in dit jaar was 3 618 kWh en het gemiddelde aardgasverbruik 1 576 m3. Voor het berekenen van de energiekosten is gebruik gemaakt van gegevens die verzameld worden voor de consumentenprijsindex (CPI).