Een op de zeven sportclubleden tennist

In 2006 waren ruim 0,7 miljoen mensen lid van een tennisclub. Dat is 14 procent van alle sportclubleden in ons land. Zij tennisten bij in totaal 1 840 tennisclubs. Sinds 2000 is het aantal tennisverenigingen met 40 licht gestegen. Het aantal leden bleef in die periode nagenoeg gelijk. Tennisclubs hebben echter gemiddeld nog altijd tweemaal zoveel leden per club (400) dan een sportclub in het algemeen (190).

Tennisverenigingen

Tennisverenigingen

Minder buitentennisbanen

Hoewel het aantal tennisclubs licht steeg en het aantal leden onveranderd bleef, daalde het aantal plekken waar ze hun sport konden uitoefenen. Vooral het aantal openluchtaccommodaties is flink afgenomen, van 680 in 1994 tot 480 in 2006. De tennisaccommodaties hebben 5,5 duizend buitenbanen. Dat is bijna 80 procent van alle tennisbanen. Het aantal buitenbanen is sinds 1994 met 24 procent afgenomen.

Tennisaccommodaties

Tennisaccommodaties

Meer dan duizend squashbanen

Een veel beoefende racketsport is ook squash. Om te squashen waren er in 2006 in Nederland ruim 1,1 duizend squashbanen beschikbaar, meestal in de overdekte accommodaties waar ook getennist wordt.
Squashen is sinds 1980 snel populair geworden. Het aantal squashbanen nam toe van net boven de 370 in 1988 tot 1,4 duizend in 2000. Sindsdien is het aantal echter gedaald met 20 procent tot 1,1 duizend.

Racketsportbanen, 2006

Racketsportbanen, 2006

Jamilja van der Meulen

Bron: StatLine, Sportaccommodaties