Speciale scholen

Op speciale scholen wordt basis- en voortgezet onderwijs gegeven aan zeer moeilijk lerende of opvoedbare kinderen, lichamelijk of zintuiglijk gehandicapte kinderen en langdurig zieken.

Vanaf 1 augustus 2003 zijn kinderen op speciale scholen onderverdeeld in vier clusters:

  • Cluster 1 omvat scholen voor visueel gehandicapte kinderen (blinden en slechtzienden) en kinderen die daarnaast nog een andere handicap hebben;
  • Cluster 2 omvat scholen voor dove en slechthorende kinderen, kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden en kinderen die daarnaast nog een andere handicap hebben;
  • Cluster 3 omvat scholen voor lichamelijk gehandicapte kinderen, zeer moeilijk lerende kinderen, langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap en kinderen die daarnaast nog een andere handicap hebben;
  • Cluster 4 omvat scholen voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen, langdurig zieke kinderen anders dan met een lichamelijke handicap en onderwijs aan kinderen in scholen die verbonden zijn aan pedologische instituten, dat wil zeggen instituten die onderzoek doen naar en behandelingen verzorgen voor psychisch gestoorde kinderen.