Primair en voortgezet onderwijs

Onder het primair onderwijs vallen het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het basis- en voortgezet onderwijs op speciale scholen.

Onder het voortgezet onderwijs vallen het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo), het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) en het praktijkonderwijs.