Opgebouwd ouderdomspensioen

Dit is het totale pensioen (AOW en arbeidsgerelateerd deel) dat een werknemer tot een bepaalde peildatum heeft opgebouwd. Hierbij is geen rekening gehouden met het effect van persoonlijke omstandigheden zoals scheiding, voorkeuren voor ingangsdatum van pensioen of uitruil tussen ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen.