Streefpensioen van 70 procent niet voor iedereen haalbaar

Het Nederlandse pensioenstelsel is erop gericht dat werknemers een ouderdomspensioen kunnen bereiken van 70 procent van hun huidige loon. Maar dit is niet voor iedereen haalbaar. Vooral voor oudere werknemers ligt het te bereiken pensioenduidelijk lager.

Te bereiken pensioen werknemers, 2005*

Te bereiken pensioen werknemers, 2005*

Lage inkomens gaan er minder op achteruit

Na pensionering bestaat het inkomen uit de AOW, die voor iedereen gelijk is, en een arbeidsgerelateerd deel dat de werknemer in de loop van zijn carrière zelf heeft opgebouwd.

Mensen met een laag inkomen bouwen weinig arbeidsgerelateerd pensioen op. Voor deze groep maakt de AOW dus een relatief groot deel uit van hun inkomen na pensionering en compenseert de terugval in salaris in sterke mate.

Vrouwen hebben lagere pensioenen

Dit effect is vooral zichtbaar bij het te bereiken pensioen van vrouwen. Vrouwen hebben gemiddeld een lager inkomen dan mannen, omdat zij meer in deeltijd en vaker in lager betaalde banen werken. Hierdoor is hun te bereiken pensioen ten opzichte van hun loon relatief hoog.

Maar uitgedrukt in euro’s is het te bereiken pensioen van vrouwelijke werknemers aanzienlijk lager dan dat van mannen. Dit verschil is groter voor oudere leeftijdsklassen, omdat vrouwen in die leeftijdsklassen minder hebben gewerkt.

Ook het opgebouwde pensioen van vrouwen ligt duidelijk lager dan dat van mannen. Dit verschil geldt voor alle leeftijden.

Gemiddelde pensioenopbouw werknemers, 2005*

Gemiddelde pensioenopbouw werknemers, 2005*

Lagere pensioenen voor 55-plussers

Voor werknemers ouder dan 55 jaar is het te bereiken pensioen als percentage van het loon lager dan bij jongere personen. Dit komt in de eerste plaats doordat een deel van de 55-plussers met een goede pensioenopbouw al voor hun 65e met pensioen gaat. Hierdoor daalt de gemiddelde opbouw van de ouderen die wel doorwerken.

Verder heeft deze generatie mogelijk een slechtere pensioenopbouw. Zij konden niet in elke bedrijfstak pensioen opbouwen en vaak pas vanaf 25-jarige leeftijd. Bovendien leidden baanwisselingen tot een substantiële pensioenbreuk.

Te bereiken pensioen werknemers, 2005*

Te bereiken pensioen werknemers, 2005*

Marije van de Grift en Joram Vuik

Bron: StatLine, Pensioenen: aanspraken werknemers