Inflatie loopt op

De inflatie kwam in mei uit op 2,3 procent. Dit is 0,3 procentpunt hoger dan in april. De stijging kwam vooral voor rekening van hogere voedsel- en brandstofprijzen. De inflatie wordt berekend uit de stijging van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.

De gestegen kosten van voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken droegen 0,7 procentpunt bij aan de inflatie in mei. Duurder geworden vervoersdiensten en brandstofprijzen leverden eveneens een bijdrage van 0,7 procentpunt. De categorie diverse goederen en diensten, waaronder verzekeringen, had een bijdrage van 0,4 procentpunt. De prijsontwikkeling van recreatie en cultuur en van communicatie hadden daarentegen beide een neerwaarts effect op de inflatie van 0,2 procentpunt.

Om de inflatie tussen de lidstaten van de Europese Unie (EU) te kunnen vergelijken worden geharmoniseerde prijsindices (HICP) berekend. Volgens deze methode kwam de Nederlandse inflatie in mei uit op 2,1 procent. Dit is 0,4 procentpunt meer dan in april. De Nederlandse inflatie ligt nog ruim onder die van de eurozone, die volgens Eurostat in mei uitkwam op 3,7 procent.

Ruim een derde van de consumenten was in mei van mening dat de prijzen in de afgelopen twaalf maanden sterk gestegen zijn. Dat is een verdubbeling ten opzichte van mei vorig jaar. Het percentage consumenten dat verwacht dat de prijzen in de komende twaalf maanden sterker zal gaan stijgen, ligt met 29 procent slechts een fractie hoger dan een jaar eerder. Dit komt naar voren uit de vragen naar houdingen en verwachtingen van consumenten in het ConsumentenConjunctuuronderzoek.

Inflatie

Inflatie

Meer cijfers staan op de themapagina Prijzen.