Allochtoon

Iemand wordt tot de allochtonen gerekend als ten minste één van de ouders in het buitenland is geboren.

Tot de niet-westerse allochtonen worden diegenen gerekend die hun herkomst hebben in Turkije of landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië, met uitzondering van voormalig Nederlands-Indië / Indonesië en Japan.
Alle overige personen die hun herkomst niet in Nederland hebben, worden tot de westerse allochtonen gerekend.

De eerste generatie bestaat uit personen die zelf in het buitenland zijn geboren, de tweede generatie uit personen die in Nederland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder. Een kind van ouders die beiden tot de tweede generatie behoren, heeft twee in Nederland geboren ouders en wordt dus tot de autochtonen gerekend. Iemand die zelf in het buitenland is geboren, maar twee in Nederland geboren ouders heeft, wordt ook tot de autochtonen gerekend.

De herkomstgroepering van de eerste generatie kan worden bepaald aan de hand van het eigen geboorteland, die van de tweede generatie aan de hand van het geboorteland van de moeder (en indien dit Nederland is, het geboorteland van de vader).