Bedrijfsopleiding

Opleiding of cursus met een duur van minder dan 6 maanden die gegeven of georganiseerd wordt onder de verantwoordelijkheid van het bedrijf of de instelling waar de persoon werkt.