Verzelfstandiging openbare scholen zet flink door

Steeds meer openbare scholen worden zelfstandig, waarbij zij het geld direct van het rijk krijgen in plaats van via de gemeente. Eind maart 2008 was 75 procent van de scholen in het openbaar onderwijs verzelfstandigd. Dat is aanzienlijk meer dan begin 2007, toen 50 procent een zelfstandig bestuur had. De trend van verzelfstandiging die eind 1996 is begonnen, zet hiermee flink door. De stichting is bij zelfstandige scholen de meest voorkomende rechtsvorm. Inclusief het bijzonder onderwijs, dat altijd al een zelfstandig bestuur had, wordt momenteel nog maar 8 procent van het basisonderwijs via de gemeente gefinancierd. In het voortgezet onderwijs is dit ruim 6 procent.

Aandeel gemeentelijk gefinancierd onderwijs

Aandeel gemeentelijk gefinancierd onderwijs

Bron: