Verzelfstandigen van openbaar onderwijs

Openbaar onderwijs kan bestuursrechtelijk en vermogensrechtelijk verzelfstandigd worden. In dit artikel is sprake van verzelfstandigd onderwijs als dit vermogensrechtelijk onafhankelijk is van de gemeenten. Dit betekent dat het Rijk de onderwijsbijdragen rechtstreeks aan de school uitbetaalt zonder tussenkomst van de gemeente.
Een verzelfstandigde openbare school heeft dezelfde rechtspositie als een bijzondere school. Om die reden kunnen openbare en bijzondere schoolbesturen ook fuseren.
Een verzelfstandigde openbare school is meestal een stichting, maar kan ook een openbare rechtspersoon of een openbaar lichaam zijn.