Belasting op Personenauto’s en Motorvoertuigen (BPM)

Eenmalige belasting die wordt geheven van degene die een voertuig (personenauto, bestelauto, motorrijwiel) als eerste op zijn naam laat registreren bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Voor personenauto’s betaalt het leasebedrijf dus de BPM.

In het geval van bestelauto’s wordt er vanuit gegaan dat de afnemers voldoen aan de regeling van de belastingdienst waardoor er geen BPM verschuldigd is.