Sterke daling leaseprijzen personenauto's

In het eerste kwartaal van 2008 zijn de leaseprijzen voor personenauto’s met bijna 2 procent gedaald ten opzichte van een kwartaal eerder. Dit komt voornamelijk door de daling van de Belasting op Personenauto’s en Motorvoertuigen (BPM) in februari 2008 en de invoering van energielabels voor auto’s.

Leaseprijzen personen-, bestel- en vrachtauto's

Leaseprijzen personen-, bestel- en vrachtauto's

Prijsdaling vooral door lagere BPM

Begin 2008 daalden de leasetarieven van personenauto’s met bijna 2 procent. Met name de kleine auto’s werden flink goedkoper. Sinds 2001 zijn de leaseprijzen nog nooit zo sterk afgenomen. De voornaamste oorzaak hiervan is de verlaging van de BPM van 45,2 procent naar 42,3 procent op 1 februari 2008.

Daarnaast is de BPM afhankelijk geworden van een indeling naar energielabels. De bijtelling of korting wordt voortaan bepaald door het energielabel van de auto. De kleine auto’s zijn over het algemeen zuiniger waardoor de BPM gunstiger uitvalt. Verder is ook de daling van de gemiddelde catalogusprijs van auto’s en de daling van de rente verantwoordelijk voor de daling in de leaseprijzen. Normaal stijgen de leaseprijzen in het eerste kwartaal met ruim 1 procent.

Mutatie leaseprijzen personenauto’s naar grootte, 1e kwartaal

Mutatie leaseprijzen personenauto’s naar grootte, 1e kwartaal

Stijgende brandstofprijzen remmen daling

De tarieven van leaseauto’s waarbij een brandstofvoorschot berekend wordt, zijn minder hard gedaald dan die waar geen brandstofvoorschot wordt berekend. Dit komt vooral doordat de brandstofprijzen in het eerste kwartaal van 2008 zijn gestegen en een drukkend effect hadden op de daling van de leaseprijzen. Vooral de dieselprijs steeg in het eerste kwartaal van 2008 fors.

Mutatie leaseprijzen personenauto’s naar brandstof, 1e kwartaal 2008

Mutatie leaseprijzen personenauto’s naar brandstof, 1e kwartaal 2008

Ook bestelauto’s goedkoper, vrachtwagens juist duurder

Ook de prijzen voor het leasen van bestelauto’s zijn het eerste kwartaal van 2008 gedaald. En ook hier is de dalende rente de oorzaak van de daling.

Bij vrachtauto’s zijn de prijzen juist gestegen. Hier is al enige tijd sprake van een stijgende vraag. Dit blijkt ook uit de aantallen verkochte vrachtauto’s. In de eerste twee maanden van 2008 zijn er meer nieuwe vrachtwagens verkocht dan een jaar eerder.

Koen Link

Bronnen: StatLine, Operationele autolease
                               Verkochte nieuwe vrachtwagens
                               CPI brandstoffen