Exploitatieresultaat

Het exploitatieresultaat is het resultaat van de baten minus de lasten. Afschrijvingen zijn onderdeel van de lasten.