Scholen potten exploitatieoverschot niet op

Scholen in het secundair en tertiair onderwijs houden elk jaar wel geld over, maar potten dat niet altijd op. De meeste scholen gebruiken het overschot om te investeren in bijvoorbeeld gebouwen en inventaris. In 2006 waren de investeringen aanzienlijk groter dan het exploitatieoverschot, waardoor de scholen ook meer hebben geleend.

Exploitatieresultaat

Exploitatieresultaat

Positief exploitatieresultaat

Scholen in het middelbaar en hoger onderwijs hebben in de afgelopen jaren steeds een positief exploitatieresultaat behaald. In 2006 hield het secundair onderwijs bijna 193 miljoen euro over, het overschot van het tertiair onderwijs bedroeg 213 miljoen euro. De situatie van individuele scholen kan afwijken van het algemene beeld.

Netto-investeringen secundair en tertiair onderwijs

Netto-investeringen secundair en tertiair onderwijs

Investeringen hoger dan exploitatieoverschot

In 2006 bedroegen de netto-investeringen van scholen in het secundair en tertiair onderwijs 671 miljoen euro. Dat is fors meer dan het exploitatieoverschot van 406 miljoen euro. Het onderwijs investeerde de afgelopen jaren meer in gebouwen en inventaris, zoals meubilair, lesmateriaal en computers. Zo investeerden de regionale opleidingscentra (roc) in 2006 veel in nieuwe gebouwen. Een deel van die investeringen is gefinancierd met eigen vermogen.

Verandering nettoschuldpositie

Verandering nettoschuldpositie

Meer schulden

Behalve met eigen vermogen financierden de scholen hun investeringen met leningen. Vooral de laatste jaren nemen de schulden harder toe dan de vorderingen. Hierdoor is ook de nettoschuldpositie van scholen verslechterd. In 2006 nam het verschil tussen vorderingen en schulden toe met 379 miljoen euro. Vooral in het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve) en in het wetenschappelijk onderwijs namen de schulden fors toe.

Broos Brouwers

Bron: