Waarde olie- en gasreserves

De waarde van de olie- en gasreserves wordt berekend uit de netto-opbrengst per gewonnen hoeveelheid en de reserve die nog resteert in de bodem. De netto-opbrengst is de opbrengst van gewonnen olie en gas verminderd met de totale kosten voor de winning.