Resterende olie- en gasreserve

De resterende reserve is het deel van de voorraden aan aardolie en aardgas in de grond dat nog resteert en waarvan winning mogelijk en economisch rendabel wordt geacht.