Netto-opbrengst olie- en gaswinning

Dit is de opbrengst van de olie- en gaswinning verminderd met de totale kosten voor de winning. In deze kosten zitten ook lonen en sociale premies van werknemers en toegerekende kosten voor geïnvesteerd kapitaal zoals afschrijving en rente.