Daling aantal verkeersdoden zet door

·         791 verkeersdoden in 2007

·         Meer verkeersdoden bij 15 tot 20-jarigen, vooral brom/snorfietsers

·         Meer verkeersdoden bij twintigers, toename bij fietsers

·         Minder veertigers en zestigers omgekomen in het verkeer

·         Tachtigplussers blijven de grootste risicogroep

·         Forse stijging verkeersdoden in Limburg

In 2007 kwamen 791 mensen om in het Nederlandse verkeer. Dit zijn er 20 minder dan een jaar eerder, een afname van 2,5 procent ten opzichte van 2006. Toen eiste het verkeer nog 811 dodelijke slachtoffers. Vijf jaar geleden overleden er nog 1088 personen in het verkeer. Ondanks de dalende trend is het aantal verkeersdoden bij jongeren en jongvolwassenen het afgelopen jaar wel gestegen. Dit blijkt uit cijfers van het CBS en de Dienst Verkeer en Scheepvaart (DVS) van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

In de jaren zeventig kwamen jaarlijks meer dan 3 duizend mensen om in het verkeer. Dat waren de hoogste aantallen verkeersdoden ooit. Begin deze eeuw overleden er ongeveer 1 100 mensen per jaar door verkeersongelukken. In 2007 kwam het aantal verkeersdoden voor het eerst onder de 800. De dalende trend zet zich hiermee voort.

Er is sprake van een lichte daling in het totaal aantal dodelijke verkeersslachtoffers, maar dit geldt niet voor elke leeftijdsgroep of vervoerswijze. Onder de 15 tot 20-jarigen is het aantal verkeersdoden gestegen. Het gaat daarbij vooral om brom- en snorfietsers. Ook bij de twintigers steeg het aantal verkeersdoden na een gestage daling in de laatste jaren. Al jaren vallen landelijk de meeste dodelijke verkeersslachtoffers in deze leeftijdsgroep. Zes op de tien van de twintigers die overleed door een verkeersongeval was inzittende van een auto. Een deel van de toename van 2006 op 2007 zit bij deze leeftijdsgroep echter bij de fietsers.

Bij veertigers en zestigers is het aantal overledenen juist gedaald. Het aantal overleden veertigers is in de voorgaande jaren nooit onder de honderd geweest. De helft van de daling betreft autobestuurders of hun passagiers. Bij zestigers gaat het grotendeels om fietsers.

Relatief gezien vallen de meeste verkeersdoden onder de tachtigplussers. In 2007 zijn 15 op de 100 duizend tachtigplussers dodelijk verongelukt. Dit is driemaal zoveel als voor de totale bevolking (5 op de 100 duizend). 

In de provincie Limburg is het aantal verkeersdoden in 2007 flink gestegen ten opzichte van 2006. In de provincie Noord-Brabant vallen evenals in de voorgaande jaren de meeste verkeersdoden, ruim 20 procent van het totale aantal. Dit hangt mede samen met het aantal kilometers weg.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.