Klein-, midden- en grootbedrijf

Kleinbedrijf
Bedrijven met minder dan 10 werkzame personen.

Middenbedrijf
Bedrijven met 10 tot 100 werkzame personen.

Grootbedrijf
Bedrijven met 100 of meer werkzame personen.