Omzetgroei grootbedrijf bouw sterk toegenomen in 2007

In 2007 steeg de omzet van de grote bouwbedrijven met ruim 10 procent. In 2006 was dat nog 3 procent. De omzetgroei van het grootbedrijf gaat gelijk op met die van de gehele bouwbranche en het klein- en middenbedrijf.

Omzetontwikkeling bouw

Omzetontwikkeling bouw

Omzetaandeel middenbedrijf ruim 40 procent

De totale omzet van de bouw overschreed in 2007 voor het eerst de grens van 80 miljard euro. Het aandeel van het kleinbedrijf in de totale bouwomzet was 22 procent. Het middenbedrijf had een aandeel van 41 procent, het grootbedrijf van 37 procent. De omzetverdeling van 2007 is ten opzichte van die van 2006 nauwelijks veranderd.

Omzetverdeling bouw, 2007

Omzetverdeling bouw, 2007

Gestegen bouwkosten

De groei van de omzet in de bouw ging gepaard met een stijging van de bouwkosten. Zo stegen de bouwkosten van nieuwe woningen met 4 procent en die van de grond-, weg- en waterbouwkundige werken met ruim 5 procent.

90 procent bouwbedrijven is kleinbedrijf

Aan het begin van 2007 bedroeg het totaal aantal bedrijven in de bouw bijna 86 duizend. Daarvan kan ruim 90 procent worden gerekend tot het kleinbedrijf, 9 procent tot het middenbedrijf, terwijl het grootbedrijf een half procent uitmaakte van het aantal bouwbedrijven.

Ruim 50 procent van de bouwbedrijven behoorde tot de ‘gespecialiseerde bedrijven’. Het gaat hier om 44 duizend timmer-, schilders-, loodgieters- en stukadoorsbedrijven.

In de burgerlijke en utiliteitsbouw was in 2007 ongeveer 40 procent van de bouwbedrijven actief en in de grond-, weg- en waterbouw ruim 7 procent. Met bijna 2,6 duizend bedrijven vormen de stratenmakers de grootste branche binnen de grond-, weg- en waterbouw.

Ron Duijkers, Ingrid Zum Vörde Sive Vörding

Bron: StatLine, Omzetontwikkeling bouw naar bedrijfsomvang