Bouwkosten

1. Inputprijsindexcijfer nieuwbouwwoningen
De ontwikkeling van de bouwkosten van nieuwbouwwoningen is bepaald uit het
inputprijsindexcijfer van deze woningen. Dit indexcijfer volgt de prijsontwikkeling van loon en materiaal. De reeks is berekend uit de prijsontwikkeling van de factor arbeid in de bouwnijverheid (cao) en van een pakket bouwmaterialen dat in de woningbouw wordt toegepast.

2. Prijsindexcijfers grond- weg- en waterbouw
Voor de ontwikkeling van de bouwkosten in de grond-, weg- en waterbouw (GWW) is gebruik gemaakt van de prijsindexcijfers grond-, weg- en waterbouw. Deze volgen de ontwikkeling van de kostenbestanddelen loon, materiaal en materieel (gereedschap en machines). De reeks is berekend uit de prijsontwikkeling van de factor arbeid in de bouwnijverheid (cao) en van een pakket bouwmaterialen en materieel dat in de grond-, weg- en waterbouw wordt toegepast.