Netto-elektriciteitsproductie

Dit is het saldo van de geproduceerde elektriciteit en de voor deze productie benodigde hoeveelheid elektriciteit.

Elektriciteitsproductiebedrijven zijn bedrijven die het opwekken van elektriciteit als hoofdactiviteit hebben. Dat gebeurt centraal of decentraal:

  • centrale productie van elektriciteit vindt plaats in centrales van de grote energiebedrijven, die op reguliere basis elektriciteit leveren aan het hoogspanningsnet
  • decentrale elektriciteitsproductie vindt plaats in een  elektriciteitsproductiebedrijf dat een samenwerkingsverband tussen een energiebedrijf en  een ander bedrijf is.

Daarnaast is er ook elektriciteitsproductie bij andere industriële en niet-industriële bedrijven, veelal voor eigen gebruik.