Beschikbare hoeveelheid elektriciteit

Dit is de som van de winning (met name wind- en waterkracht), de netto-invoer en de nettoproductie van de energiebedrijven. Energiebedrijven zijn olieraffinaderijen, cokesfabrieken, elektriciteitscentrales, energiedistributiebedrijven en bedrijven die aardgas of aardolie winnen. Ook vuilverbrandingsinstallaties worden als energiebedrijf beschouwd.
De beschikbare elektriciteit is gelijk aan het verbruik door de industrie, transport, de huishoudens en door andere afnemers.