Neerslag

Vanaf 1981 daalt de neerslag van stikstof en zwavel. De natte en droge neerslag van stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NHx) is gedaald van circa 3 000 mol stikstof per ha in 1981 naar circa 2 200 mol in 2006. In diezelfde periode is de neerslag van zwaveldioxide per ha gedaald van circa 2 800 mol naar circa 700 mol. Het natuurlijke niveau van de neerslag van deze vermestende en verzurende stoffen bedraagt minder dan 120 mol per ha. De laatste jaren is er echter voor stikstof en zwavel geen sprake van een verdere daling maar van een stabilisatie van het niveau.