Meetnet

In het Meetnet van paddestoelen in bossen tellen jaarlijks vele vrijwilligers in vaste proefvlakken in bossen van een selectie van 110 soorten de vruchtlichamen van paddestoelen. De organisatie van het veldwerk is in handen van de Nederlandse Mycologische Vereniging, de verwerking en analyse van de gegevens vinden bij het CBS plaats.

In 2003 kwamen bijna alle soorten in extreem lage aantallen voor vanwege het zeer droge jaar. Het jaar 2003 is daarom niet in de analyse betrokken. In de taartgrafieken zijn soorten met een onzekere trend niet opgenomen.